CBS De Kinderkring

TSO

De Tussen Schoolse Opvang (TSO) wordt op de Kinderkring volgens het TSO-beleid, welke goedgekeurd is door de oudergeleding van de MR, uitgevoerd. Dit document is onderaan deze pagina te downloaden.

U kunt uw kind(eren) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag laten overblijven op school. Ouders die hun kind volgens een vaste afspraak willen laten overblijven, kunnen hun kinderen aanmelden door het formulier voor vaste overblijfafspraken (zie onderaan deze pagina) in te vullen en op school in te leveren. 

Voor het overblijven ontvangt u driemaal per jaar een factuur. De kosten voor vast overblijven bedragen € 2 per kind per dag. De kinderen gaan 40 weken per jaar naar school. Als uw kind 1 keer per week overblijft komt dit op € 80,00 per jaar. (40 weken x € 2 is € 80,00 per jaar.)
Hieronder ziet u een overzicht voor meerdere kinderen en meerdere dagen.
                             1 dag p.wk.                  2 dagen p.wk.                  3 dagen p.wk.           4 dagen p.wk.
1 kind                        €   80,00                   € 160,00                         € 240,00                       €   310,00
2 kinderen                € 160,00                   € 320,00                         € 480,00                      €   620,00
3 kinderen                € 240,00                   € 480,00                         € 720,00                      €   930,00
4 kinderen                € 320,00                   € 640,00                         € 960,00                      € 1240,00
Het afmelden van vaste afspraken (bijvoorbeeld vanwege ziekte of vakantie) dient telefonisch te gebeuren bij Trienke Köster, 06 5550 0904.
 
Kinderen die incidenteel gebruik willen maken van de overblijfmogelijkheid betalen €2,50 per keer.  De betaling van het incidentele overblijven loopt via een strippenkaartsysteem. Een 5-strippenkaart kost € 12,50 en een 8-strippenkaart € 25,00. 
De kinderen die incidenteel overblijven moeten op de desbetreffende dag tussen 8 en 9 uur telefonisch worden aangemeld bij  Trienke Köster, 06 5550 0904.
Enkele richtlijnen omtrent verkoop en gebruik van de strippenkaart.
• Het geld voor de strippenkaart kan overgemaakt worden op bankreknr. NL09RBRB 0850 1327 03.
t.n.v. 'Vrienden van de Kinderkring', onder vermelding van de na(a)men van uw kind(eren). U kunt ook
meerdere kaarten tegelijk bestellen.
• Indien u contant betaalt, dan graag gepast in een gesloten envelop met vermelding
van de naam van uw kind. Betaling per bank heeft onze voorkeur.
• De strippenkaart blijft op school om verlies en vergeten te voorkomen.
• De strippenkaart wordt per overblijfafspraak afgetekend en voordat de kaart vol is,
krijgt uw kind hierover tijdig een briefje mee naar huis.
• De strippenkaart is gezinsgebonden en niet overdraagbaar.
• De strippenkaart blijft geldig zolang uw kind op onze school staat ingeschreven.
. Alleen na het verlaten van de school worden de nog resterende strippen terugbetaald.
Voor kinderen die vast overblijven hoeft dus geen strippenkaart gekocht te worden voor de dagen dat zij vast overblijven. Wel voor eventuele extra dagen die zij incidenteel naast een vaste overblijfdag overblijven.
 
Van de overblijvende kinderen wordt verwacht dat zij zich houden aan de regels en de
afspraken die op school gelden, kortom dat zij zich tijdens het overblijven gedragen.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij school of bij Trienke Köster. 

De meeste praktische informatie die u nodig hebt om uw kind zo prettig mogelijk te laten overblijven vindt u als download onderaan deze pagina.

documenten

2019 CBS De Kinderkring

Powered by BasisOnline