CBS De Kinderkring

OC

Wij hebben op de Kinderkring een actieve oudercommissie. Deze commissie behartigt de belangen van de leerlingen in de ruimste zin van het woord. Jaarlijks wordt aan alle ouders een financiële bijdrage gevraagd. Deze ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel weinig geld beschikbaar wordt gesteld door de Rijksoverheid. Deze gelden zijn sfeer- en kwaliteitsverhogend voor onze leerlingen. Hierbij kunt u denken aan bijdragen voor het Sinterklaasfeest, Kerst- en Paasfeest, dammen-schaken, nieuwe boeken voor de bibliotheek, cadeautjes voor zieke kinderen en kinderen die communie doen en het afscheidsfeest voor groep 8. Daarnaast kunnen we iets extra's verzorgen in de vorm van (meestal) lekkernijen en drinken tijdens de avondvierdaagse, het schoolkamp en de schoolreisjes. 
De activiteiten van de oudercommissie zijn onder andere:

  • meedenken, beslissen over en meewerken aan allerlei schoolse- en buitenschoolse activiteiten;
  • zorgdragen voor hoofdluispreventie en daadwerkelijke periodieke controle;
  • organiseren van een oudercontactavond;
  • coördineren van schoonmaakavonden in de school;
  • organiseren en meehelpen bij uitjes, activiteiten en evenementen
    zoals bijvoorbeeld het schoolreisje, koningsspelen, Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en het zomaarfeest;
  • organiseren en begeleiden contactouders;
  • koffie schenken tijdens informatie- en/of kijkavonden.


Heeft u vragen of opmerkingen? Mail ons op oc.kinderkring@wijdevenen.nl

Marlène van den Berg (voorzitter)
Christa de Bruijn (secretaris)

2019 CBS De Kinderkring

Powered by BasisOnline