CBS De Kinderkring

missie/visie

Wie zijn wij?

De Kinderkring is een protestants-christelijke basisschool. We werken vanuit het Christelijk geloof en de waarden zoals die in de Bijbel zijn verwoord. Daar horen voor ons aandacht en ruimte voor andere godsdiensten bij, evenals het respecteren van de waarden die daarin worden verkondigd.


Missie: "Hier staan wij voor" 

Wij dragen het motto "Waar kinderen samen groeien" met ons mee. Samenwerking staat centraal binnen onze school. Wij geloven dat wanneer je de samenwerking met elkaar opzoekt, kinderen zo optimaal mogelijk in hun ontwikkeling kunt ondersteunen. 
De samenwerking geldt niet alleen voor leerlingen, maar zeker ook voor leerkrachten. Wij kiezen ervoor om niet één leerkracht voor één leerjaar verantwoordelijk te laten zijn. Een groep leerkrachten is bij ons samen verantwoordelijk voor alle leerlingen binnen de bouw of unit waarin zij werken.


Visie: "Hier gaan wij voor"

Veilig en vertrouwd
Op de Kinderkring werken we aan een klimaat waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig weten, zich geaccepteerd en op hun plaats voelen.  Ieder kind is uniek en heeft eigen sterke en minder sterke kanten.

Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
We richten ons op de mogelijkheden en kracht van mensen voor nu en later. We werken vanuit een basisvertrouwen. We zetten in op een groeiend bewustzijn van het eigen kunnen. We spreken elkaar aan op de verantwoordelijkheden en begeleiden de kinderen naar steeds grotere zelfstandigheid. De kinderen kennen de doelen van wat op school aan de orde komt en worden zo eigenaar van hun leerproces.

Samenwerking
Op de Kinderkring besteden we veel tijd aan het leren van en met elkaar. Elkaar begrijpen, helpen en hulp kunnen accepteren vinden we belangrijke vaardigheden voor nu en later.

Vernieuwend en deskundig
Wij hebben een traditie van zoeken naar aansluiting bij de nieuwst onderwijsinzichten. We stemmen ons onderwijs weloverwogen op de laatste ontwikkelingen af. Met altijd als doel het kunnen aansluiten op de onderwijsbehoefte en de belevingswereld van onze leerlingen. 

2019 CBS De Kinderkring

Powered by BasisOnline